Over AquaRaad

Zwavelwaterstof (H2s)

 

In lange persleidingen met een relatief kleine aanvoer van huishoudelijk afvalwater kan het water naar het lozingspunt soms meerdere dagen in de persleiding verblijven. Het afvalwater bevat organische en anorganische bestanddelen welke een goede voedingsbodem zijn voor allerlei bacteriën. Deze bacteriën breken de organische stoffen in het afvalwater af waardoor de in het water aanwezige zuurstof wordt verbruikt waardoor een anaerobe situatie ontstaat. In deze fase ontwikkelen zich andere soorten bacteriën die de gebonden zuurstof uit het aanwezige nitraat en sulfaat gebruiken. Als eerste wordt de gebonden zuurstof uit nitraat verbruikt en vervolgens de zuurstof uit sulfaat.

 

In deze laatste fase worden organische stoffen niet volledig afgebroken en de verschillende halfproducten waaronder sulfide wordt gevormd. In de lozingsput zal sulfide in de vorm van zwavelwaterstofgas overgaan naar de rioolatmosfeer. Het ontsnappen van zwavelwaterstofgas uit het water wordt door eventueel aanwezige turbulentie op het lozingspunt bevorderd.

 

Behalve dat het gevolgen heeft voor de gezondheid van de mens brengt zwavelwaterstof ook schade toe aan de toegepaste materialen in het rioleringsstelsel. Naarmate de zuurgraad stijgt, gaat op den duur de samenhang van cementgebonden materiaal verloren. Het beton wordt aangetast vertoond een uitgewassen grindeffect en het de buitenste laag van het beton valt uiteen.

 

Hoe te bestrijden

Er zijn meerdere manieren om vorming van H2s te bestrijden, deze methodes variëren van luchtinbreng in persleidingen tot het ioniseren van de aanwezige lucht bij het lozingspunt.

Soms worden de lozingspunten omgebouwd waardoor er onder water wordt geloosd en kunnen als symptoom bestrijdingen stankfilters worden aangebracht.

 

Een gedegen aanpak van de bestrijding van H2s vorming begint met het vastleggen van de concentraties van
 H2s voordat gestart wordt met het aanpakken van de oorzaak waardoor ook het effect van de genomen maatregelen te meten zijn.

 

AquaRaad kan u adviseren over de diverse mogelijkheden in de bestrijding van H2s en beschikt over dataloggers om gedurende een langere periode met een interval van 1- 15 minuten de gasmetingen uit te voeren.

 

Zelf de H2s meting doen

Indien gewenst kunt u de H2s logger voor kortere of langere tijd huren en zelf de metingen uitvoeren.

De logger is eenvoudig te bedienen en na retourzending ontvangt u van ons de gelogde resultaten in zowel een grafiekpresentatie en in CSV format.

 

 

 

Voor meer informatie 06-82059910