Over AquaRaad

Optimalisatie drukriolering Hellendoorn

 

In de jaren tachtig zijn de buitengebieden ten noorden van Hellendoorn aangesloten op de riolering. De afgelopen dertig jaar zijn een groot aantal extra percelen aangesloten op dit rioleringssysteem van het buitengebied en is er tijdens de aanleg  en in de latere jaren niet altijd consequent gecontroleerd op onterechte hemelwateraansluitingen.

 

Als gevolg van deze extra aansluitingen konden de gemalen het water steeds moeizamer afpompen. Het aantal storingsbezoeken, onderhoudskosten en klachten van bewoners namen fors toe.

 

Op verzoek van de gemeente Hellendoorn heeft AquaRaad een systeemanalyse van het drukrioleringsstelsel gemaakt. Hieruit is naar voren gekomen waar de knelpunten van het stelsel liggen en wat de oorzaken hiervan zijn. AquaRaad voerde een optimalisatiestudie uit op basis van de systeemanalyse en stelde een Plan van Aanpak (PvA) met een Programma van Eisen (PvE) op voor de optimalisatieslag van het drukrioleringssysteem in de gemeente.

 

De uitvoering van de optimalisatieslag is gerealiseerd in 2015 en bestond voornamelijk uit het vervangen van een aantal pompen en het plaatsen van twee nieuwe tussengemalen. Eén bestaand tussengemaal kon komen te vervallen.

 

Inmiddels is er bijna een jaar voorbij en heeft het systeem tot volle tevredenheid van de gemeente en bewoners gefunctioneerd. Er zijn geen noemenswaardige problemen of overlast geweest.