Over AquaRaad

Gemeente Hilversum kiest voor een standaard Programma van Eisen (PvE) voor de rioolgemalen

 

De gemeente Hilversum heeft AquaRaad opdracht gegeven een Programma van Eisen (PvE) op te stellen waarin de normen en kwaliteitsaspecten van de rioolgemalen zijn vastgelegd. De gemeente is hiermee in de toekomst verzekerd van een goede en constante kwaliteit van de technische installaties in het rioleringsstelstel.

 

Het Programma van Eisen kan de gemeente gebruiken bij aanbestedingen voor nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden ten aanzien van de rioolgemalen met nat opgestelde pompen. Naast de elektromechanische onderdelen is ook de koppeling naar het beheerssysteem en de visualisatie hiervan op de hoofdpost vastgelegd.