Over AquaRaad

In de jaren tachtig zijn de buitengebieden ten noorden van Hellendoorn aangesloten op de riolering. De afgelopen dertig jaar zijn een groot aantal extra percelen aangesloten op dit rioleringssysteem van het buitengebied en is er tijdens de aanleg  en in de latere jaren niet altijd consequent gecontroleerd op onterechte hemelwateraansluitingen.

In opdracht van BAM-wegen in Drachten heeft AquaRaad voor de herinrichting van de boulevard van de Skilbank – Holle Poarte te Makkum een ontwerp gemaakt voor de fonteinen en een bufferput.

De gemeente Hilversum heeft AquaRaad opdracht gegeven een Programma van Eisen (PvE) op te stellen waarin de normen en kwaliteitsaspecten van de rioolgemalen zijn vastgelegd. De gemeente is hiermee in de toekomst verzekerd van een goede en constante kwaliteit van de technische installaties in het rioleringsstelstel.

Voor een nieuw te bouwen rioolgemaal bij het Van der Valk hotel ter hoogte van het Transferium Hoogkerk maakte AquaRaad op verzoek van de gemeente Tynaarlo het ontwerp voor de pompinstallatie en het Programma van Eisen. In februari is de aanbesteding voor de leverantie van het rioolgemaal geweest.

De ontwikkelingen bij de riool- en oppervlaktewaterpompen staan niet stil. De kwaliteit wordt steeds beter en pompen krijgen een langere levensduur. De mogelijkheden in slimme aansturing van pompen maakt de keuze van de juiste pomp steeds complexer. Naast duurzaamheid bij de aanschaf van pompen is een storingsvrije werking een belangrijke voorwaarde. AquaRaad adviseert over de mogelijkheden van diverse pompfabricaten en over het slim aansturen van pompen om energie te besparen.